The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

Комунальна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «ШАНС»

Комунальна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «ШАНС»

 

Директор:                                        Лисенко Олександр Сергійович

Адреса:                                            63503

                                                           м. Чугуїв, вул. Осинівська, 48 Б,

                                                           тел..4-22-77;

                                                           Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Для дітей з інвалідністю віком до 18 років та дітей віком до 3 років 11 місяців 30 днів (4 роки), які належать до групи ризику, порушення розвитку яких можуть призвести до інвалідизації, надаються такі послуги:

- індивідуальні заняття з корекції мовних порушень з вчителем-логопедом;

- психолого-педагогічна корекція та діагностика ;

- індивідуальні та групові заняття з соціально-побутової адаптації з вчителем-реабілітологом;

- лікувальний масаж;

- індивідуальні та групові заняття з фахівцем з фізичної реабілітації;

- заняття з сенсорної інтеграції;

- консультації та супровід лікаря-педіатра.

 

Основними завданнями КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «ШАНС» є:

  1. Раннє виявлення у дітей порушень розвитку або ризику виникнення таких порушень;
  2. Превенція та зниження впливу порушень розвитку у дітей на їх життєдіяльність;
  3. Впровадження методик з раннього втручання, консультування щодо дотримання спеціального розпорядку дня та загальної соціально-педагогічної реабілітації дітей;
  4. Створення відповідних умов для забезпечення ефективної корекційної спрямованості навчально-виховної, абілітаційно-відновлювальної роботи розвитку комунікації, мовлення дітей;
  5. Здійснення індивідуального й диференційного підходу з урахуванням діагнозу;
  6. Поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної абілітації, адаптації та повернення до повноцінного життя дітей з інвалідністю та дітей групи ризику з фізичними, сенсорними, психічними та/або розумовими порушеннями розвитку внаслідок дії біологічних або соціальних факторів;
  7. Підготовка до здобуття загальної освіти, а також соціально-побутових навичок самообслуговування;
  8. Надання комплексної допомоги законним представникам дітей у створенні оптимальних умов для збереження здоров’я і розвитку дитини, й виховання, навчання в умовах сім’ї та місцевої громади.

Послуги, що надаються Центром включають в себе: 

1.Заняття з вчителем-логопедом,  а самє:

- обстеження мовного апарату, рефлексів дитини;

- діагностика та запуск мовлення дитини;

- корекція мовних порушень;

- навчання дітей та батьків альтернативної комунікації;

- навчання батьків правильному годуванню дітей (зі спастикою та гіпотонією);

- допомога у підборі правильних засобів для годування;

- консультації щодо гігієни ротової  порожнини.

 2. Заходи з психологічної реабілітації :
- проведення психологічної діагностики особистості дитини з інвалідністю або дитини групи ризику, визначення та використання форм, методів, засобів, процедур та термінів психологічної корекції, консультування тощо;

- навчання прийомам та методам саморегуляції, формування позитивної мотивації щодо ігрової діяльності, навчанню необхідним умінням та навичкам;

- проведення індивідуальної психокорекційної роботи;

- проведення психопрофілактичної та психокорекційної  роботи з сім’єю дитини з інвалідністю або дитини групи ризику;

- визначення порушень індивідуально-психологічного характеру, включаючи порушення емоційно-вольової і мотиваційної сфери (підвищена тривожність, агресивність, знижені емпатійні якості, акцентуації характеру, неадекватна самооцінка).

 3. Заходи з педагогічної реабілітації:

- розвиток слухового, зорового сприймання, розуміння мовлення;

- розвиток або корекція пізнавальної діяльності;

- формування навичок орієнтування у просторі, соціально-побутова адаптація,

- формування компенсаційних способів діяльності, практичне використання знань, умінь і навичок;

- розвиток комунікативної діяльності і творчості, фізичний розвиток. 

4. Лікувальний масаж, а саме: 

- корекція патологічних м'язових синергій, заміна їх фізіологічними у процесі погашення нередуційованих тонічних рефлексів, становлення статики і локомоції, довільної моторики рук, нормалізація дихання, усунення патологічних установок і контрактур, гіперкінезів і атаксії, нормалізація постави;

- застосовуються елементи активізації гіпотонічних, бездіяльних м'язів, прийоми тонізуючого масажу. 

5. Заняття з фахівцем з фізичної реабілітації: 

- проведення комплексного обстеження, визначення рухових можливостей дитини;

- застосування методик фізичної реабілітації з урахуванням особливостей розвитку дитини;

 - застосування технічних засобів у процесі фізичної реабілітації;

 - оволодіння оздоровчими комплексами вправ в залежності від характеру захворювань, вдосконалення адаптаційних можливостей дитини в соціумі;

- вправи, що дозволяють покращити функціонування опорно-рухового апарату та покращення психоемоційного стану дитини;

- коригуюча, ритмічна гімнастика, вправи на тренажерних пристроях і з використанням різних предметів, акцент уваги на дихальну гімнастику;

- пригнічення впливу патологічних процесів та нормалізація м'язового тонусу дітей з особливими потребами. 

6. Заходи з медичного спостереження:
- проведення медичного огляду та тестування дітей з особливостями розвитку на основі об’єктивного обстеження, оцінки фізичного, психомоторного розвитку та стану здоров’я вцілому;
- здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом дітей з інвалідністю та дітей групи ризику;

- організація та контроль за виконанням санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення санітарно-просвітницької роботи;

- консультування батьків з питань організації оздоровчих заходів, харчування, профілактики захворювань.