Посилення ролі місцевих громад у прийнятті рішень щодо надання соціальних послуг

 

Мета проекту

Проект «Посилення ролі місцевих громад у прийнятті рішень щодо надання соціальних послуг» ставить перед собою за мету вдосконалення політики і практики надання соціальних послуг шляхом зміцнення підходів, заснованих на врахуванні потреб користувачів послуг та місцевих громад із залученням різних типів установ та організацій (державних, неурядових та приватних).

Це призведе до підвищення умов життя та покращення якості системи соціального захисту через встановлення конструктивного діалогу та співпраці між державними структурами, місцевими громадами та іншими відповідними органами в процесі планування та надання соціальних послуг.

Призначення

Проект покликаний сприяти підвищенню спроможності надавати якісні й економічно ефективні соціальні послуги на рівні громади шляхом створення передумов для цього на місцевому, регіональному та загальнонаціональному рівні.

Проект планує тісну співпрацю з Міністерством соціальної політики з питань, що мають стратегічне значення й обумовлюють необхідність законодавчих змін задля вдосконалення політики соціальних послуг та втілення її в життя. Проект також співпрацює з низкою зацікавлених сторін на місцевому рівні, в тому числі з обласними, міськими та районними органами влади, громадами та їхніми ініціативними групами, приватним сектором і користувачами послуг.

Зміст та завдання проекту

Для того, щоб досягнути основну мету, заплановано вирішити наступні завдання та виконати такі види діяльності:

1. Зміцнення потенціалу місцевих органів влади в пілотному регіоні Харківської області (м. Чугуїв) щодо планування, закупки/замовлення, моніторингу та оцінки політики та практики надання соціальних послуг на рівні громади через:

 • Проведення оцінки існуючої системи надання соціальних послуг.
 • Підготовку стратегічного плану для місцевих органів влади на основі наявних фінансових ресурсів та оцінки потреб місцевого населення, який буде передбачати нові форми соціального обслуговування шляхом укладення контрактів та іншими способами, що передбачені Законом про соціальні послуги.
 • Підвищення ролі місцевих громад у наданні інформації для населення щодо послуг, які в даний час доступні в діапазоні різних постачальників послуг.
 • Створення Робочої групи спільно з НУО та іншими відповідними організаціями, яка буде здатна забезпечувати виявлення місцевих потреб, моніторинг та оцінку якості надання соціальних послуг.
 • Заохочення розвитку послуг, що надаються різними організаціями, які є більш гнучкими щодо забезпечення індивідуальних потреб клієнтів, і таким чином стимулювати розвиток «ринку» надавачів/провайдерів соціальних послуг на конкурсній основі.
 • Збільшення ефективного та дієвого використання місцевих бюджетних витрат на соціальні послуги через створення місцевої бази даних постачальників соціальних послуг та осіб, які їх отримують.
 • Навчальні візити для обміну досвідом щодо впровадження економічно ефективних моделей надання соціальних послуг на рівні громади.

2. Забезпечення якісних послуг за рахунок зміцнення практичного та управлінського потенціалу соціальних працівників через:

 • Визначення основних потреб із підвищення кваліфікації та додаткової підготовки за різними напрямками;
 • Розробку та впровадження програми тренінгів та навчальних семінарів для практиків і менеджерів в пілотному регіоні Харківської області (м. Чугуїв).

 

3. Стимулювання розвитку потенціалу пілотного регіону Харківської області шляхом підтримки місцевих ініціатив, спрямованих на впровадження орієнтованих на потреби громади, якісних та економічно ефективних моделей соціальних послуг самим широким колом провайдерів через:

 • Втілення програми міні-грантів, та
 • Активізацію соціального партнерства місцевих органів влади та НУО/ГО з метою подальшої розробки та реалізації місцевого плану дій, в тому числі розвиток «соціального замовлення», що ґрунтується на попередній оцінці потреб.

4. Адвокація та підвищення рівня поінформованості на регіональному та національному рівнях з метою підвищення підтримки та розширення участі місцевих громад у процесі планування та надання соціальних послуг через:

 • Поширення напрацьованих в рамках Проекту результатів та успішних історій розробки та впровадження орієнтованих на потреби громади, якісних та економічно ефективних моделей соціальних послуг з метою покращення політики та практики на місцевому та національному рівнях,
 • Посилення ролі міждисциплінарного консультативного підходу до вивчення потреб, планування, моніторингу та оцінки процесу надання соціальних послуг.

Цільові групи проекту

Наступні групи отримають безумовну користь від впровадження проекту, а саме:

• Різноманітні групи клієнтів соціальних служб - через збільшення поваги до них та врахування їхніх індивідуальних потреб через підвищення якості послуг.

• Фахівці, що задіяні у сфері надання соціальних послуг - за рахунок покращення своїх навичок та кваліфікації у наданні соціальних послуг, в тому числі шляхом більш широкого розуміння потреб і прав клієнтів.

• Місцева влада - через розуміння того, як досягти зміцнення соціальних послуг, підвищення їх якості, ефективному розподілу ресурсів у наданні таких, що відповідають цільовим критеріям з метою підвищення процесу децентралізації соціальних послуг.

• Місцеві громади - за рахунок отримання сучасної системи соціального забезпечення послуг, які могли б працювати більш ефективно із метою зменшення бідності та поліпшення умов життя.

• Державні органи влади - демонструючи приклади передової практики в галузі децентралізації соціальної політики, моделі для поліпшення якості соціальних послуг, діалогу між державними та недержавними постачальниками соціальних послуг, зміцнення потенціалу місцевих громад.

Виконавець проекту

Цей проект здійснює команда українських та міжнародних консультантів під керівництвом неурядової організації «Харківський інститут соціальних досліджень» у партнерстві з Асоціацією УМДПЛ (Українські монітори дотримання прав людини).

Терміни впровадження

Проект «Посилення ролі місцевих громад у прийнятті рішень щодо надання соціальних послуг» розраховано на 35 місяців, початок – червень 2015 року. За логічною побудовою він складається з трьох етапів: 1) підготовчий та дослідний, 2) впровадження, 3) аналітичний та інформаційний.

 

Новини проекту:

Поки що це все

Підписатись на новини