The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

Служба зайнятості інформує: Впровадження інституту «кар’єрного радника»

Служба зайнятості інформує: Впровадження інституту «кар’єрного радника»

З 1 січня 2019 року основною новацією у роботі державної  служби зайнятості  стала поява кар’єрних радників та реєстраторів. головне завдання таких фахівців полягає у тому, щоб зацікавити громадян постійно тримати в тонусі свою кар’єру та працювати легально.

        Хто такий кар’єрний радник?

        Це фахівець центру зайнятості, який забезпечує організацію надання послуг особам, які шукають роботу, зареєстрованим безробітним, здійснює супровід таких осіб з метою їх подальшого працевлаштування.

        Кар’єрний радник сприяє особам, які шукають роботу, в пошуку роботи, плануванні кар’єри шляхом:

надання консультацій щодо працевлаштування, зокрема інформації про вакантні посади, про заходи для самостійного пошуку роботи, початку підприємницької діяльності;

консультування про можливості професійної підготовки, перепідготовки, формування та розвитку професійних навичок і компетентностей, які користуються попитом на ринку праці, у тому числі щодо вибору/зміни професії (виду професійної діяльності) та/або можливостей започаткування та впровадження підприємницької діяльності;

проведення профорієнтації, профдіагностики;

інформування про суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, про застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.

       Також, з шукачами роботи буде проводитися профілювання, для оцінки ступеня мотивації до роботи та визначення потенціалу, тобто попиту на ринку праці професії, яку він має.

        Наступним кроком кар’єрний радник та особа, яка шукає роботу, закріплюють взаємні права та обов’язки складанням індивідуального плану. В ньому надається комплекс заходів та строки їх виконання. Фактично індивідуальний план є договором про співпрацю. Підписавши його, шукач роботи підтверджує свій намір працевлаштуватися. Але, якщо він відмовляється підписати план або його виконувати, статус безробітного втрачається.

       Від роботи кар’єрного радника буде залежати ефективність діяльності служби зайнятості. Впровадження такого фахівця має сприяти позитивному результату, а саме - зайнятості особи у відповідність до її наявної кваліфікації та навичок, які вона має, а для роботодавців – якісному підбору кваліфікованих працівників.

      Державна служба зайнятості має поступово прийти до надання послуг, які користуються попитом та є конкурентними на ринку праці. Серед усіх провайдерів послуг на ринку праці, лише державна служба зайнятості має розгалужену мережу центрів зайнятості. Тому є всі підстави для розвитку потенціалу служби як успішної установи з посередництва у працевлаштуванні та укомплектування вакансій.

       Інститут кар’єрного радника дозволяє змінити монолог на діалог між клієнтом та фахівцем центру зайнятості, які спільно та за взаємною згодою визначають кінцеву мету співробітництва та шляхи досягнення цієї мети.

      Для того, щоб працевлаштування безробітного чи особи, яка шукає роботу, було успішним, необхідна злагоджена робота державної служби зайнятості за «триадою обслуговування клієнтів»: кар’єрний радник – консультант роботодавця – активні заходи реалізації державної політики зайнятості.

 

ЯКІ ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З КАР'ЄРНИМИ РАДНИКАМИ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ШУКАЮТЬ РОБОТУ ?

      Основними перевагами співпраці між особою, яка шукає роботу, та кар'єрним радником є:

- працевлаштування на ранньому етапі звернення до центру зайнятості;

- індивідуальний підхід під час визначення необхідних послуг;

- пошук роботи на всій території України;

- проведення первинного профілювання;

- оптимізація процедури первинного обліку;

- супровід під час підготовки до співбесіди з роботодавцем;

- надання рекомендацій щодо самостійного пошуку роботи та професійного розвитку;

- складання з кар'єрним радником індивідуального плану надання послуг, для фіксування взаємних прав та зобов'язань.

 

ЯКІ ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З КАР'ЄРНИМИ РАДНИКАМИ  ДЛЯ БЕЗРОБІТНИХ ?

Основними перевагами співпраці між кар'єрним радником та безробітним є:

 

- співпраця з кар'єрним радником на підставі індивідуального плану працевлаштування;

- проведення поглибленого профілювання для уточнення здібностей, навичок, професійних компетенцій;

- супровід під час підготовки до співбесіди з роботодавцем;

- підтримка під час проведення переговорів з роботодавцями щодо умов працевлаштування;

- залучення до активних заходів державної політики зайнятості населення;

- підтримка при самостійному пошуку роботи;

- сприяння започаткуванню власної справи.