The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

ЗВ І Т про роботу Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради за 9 місяців 2018 року

ЗВ І Т про роботу Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради за 9 місяців 2018 року

Оплата праці та соціально-трудові відносини.

Одним з основних завдань Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради є досягнення стійкої позитивної динаміки добробуту населення, зокрема, через підвищення рівня заробітної плати та забезпечення своєчасності її виплати.

З метою сприяння у вирішення зазначених питань з початку 2018 року проводилась певна робота.

При повідомній реєстрації колективних договорів підприємств, установ та організацій міста приділяється увага на наявність в них зобов’язань щодо своєчасної виплати заробітної плати та графіків погашення зарплатних боргів, якщо вони існують, а також дотримання вимог чинного законодавства в оплаті праці.

Спеціалістами управління запроваджено оперативний щотижневий та щомісячний моніторинг стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати в розрізі підприємств-боржників міста. Узагальнена інформація щотижнево надається до Департаменту соціального захисту Харківської обласної державної адміністрації.

Керівники підприємств, установ та організацій міста, які мають борги по заробітній платі, допускають виплату заробітної плати нижче прожиткового мінімуму, запрошуються на засідання міської тимчасової комісії з погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. На засіданнях комісії, керівники підприємств-боржників попереджаються про неприпустимість порушення трудових прав їх працівників та про необхідність негайного вжиття всіх можливих заходів для погашення існуючої заборгованості з виплати заробітної плати. Від керівників підприємств з низьким рівнем оплати праці вимагається додержання вимог Генеральної та галузевих угод, а також дотримання міжкваліфікаційних (міжрозрядних) співвідношень в оплаті праці.

За січень-вересень 2018 року було проведено 9 засідань комісії, на яких було заслухано 7 звітів керівників підприємств-боржників з виплати заробітної плати та 24 звіти роботодавців, які допускають виплату заробітної плати на рівні, нижчому за її мінімальний розмір.

На виконання рішень комісії з початку 2018 року направлено листи:

- до Головного управління Держпраці у Харківській області щодо включення в графік перевірок ТОВ «М-БМК» (вих. від 16.02.2018 № 02-02-40/397), ПП «Фурор-Будтранс» (вих. від 03.08.2018 № 02-02-40/1784), ТОВ «Російський продукт» (вих. від 03.08.2018 № 02-02-40/1785);

- начальнику Головного управління Державної фіскальної служби України в Харківській області Рибакову М.В. щодо проведення фактичної перевірки ТОВ «М-БМК» (вих. від 16.02.2018 № 02-02-40/398);

- керівнику КУ «Чугуївський районний будинок культури» щодо складання графіку погашення заборгованості із виплати заробітної плати та забезпечення його виконання (вих. від 19.02.2018 № 810);

- Голові Чугуївської районної державної адміністрації Шошину М.М. щодо сприяння у погашенні заборгованості із виплати заробітної плати в КУ «Чугуївський районний будинок культури» (вих. від 30.07.2018 № 02-02-40/1730.

За статистичними даними станом на 01.09.2018 заборгованість із виплати заробітної плати по місту Чугуєву складає 1561,4 тис грн. Зарплатні борги мають два підприємства, розташовані на території міста: ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» – у сумі 1457,0 тис грн. та КУ «Чугуївський районний будинок культури» – у сумі 104,4 тис грн.

За результатами проведеного моніторингу (оперативні дані) розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій м. Чугуєва за січень-вересень поточного року склав 5555 грн, що на 1060 грн або на 23,6% перевищує відповідний показник 2017 року та на 49,2% –розмір мінімальної заробітної плати, встановленої з 1 січня 2018 року          (3723 грн). 

З метою контролю за введенням нового розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2018 року в місті Чугуєві запроваджено відповідний моніторинг, яким протягом січня-вересня поточного року було охоплено 134 підприємства, установи та організації міста (в т.ч. в установах бюджетної сфери) з загальною чисельністю працюючих 4614 осіб. Порушень вимог трудового законодавства не виявлено.

Інформація щодо порядку введення нового розміру мінімальної заробітної плати була розміщена на офіційному веб-сайті міста та на сторінках місцевої газети «Новости Чугуева» (№ 3 від 20.01.2018).

Протягом лютого-березня 2018 року управлінням було організовано проведення двомісячника з укладення колективних договорів на підприємствах, установах та організаціях міста, в рамках якого відбулася семінар-нарада щодо підведення підсумків виконання умов колективних договорів за 2017 рік та їх укладення на 2018 рік. В семінарі прийняли участь представники 41 юридичної особи міста.

Внаслідок заходів, спільно вжитих органами влади, професійними спілками та роботодавцями міста, станом на 01.04.2018 року в м. Чугуєві діє 105 колективних договорів підприємств, установ та організацій міста, зареєстрованих в Управлінні соціального захисту населення Чугуївської міської ради. Рівень охоплення працівників колективно-договірним регулюванням соціально-трудових відносин складає 91,2%.

За січень-вересень 2018 року повідомну реєстрацію пройшли 34 колективних договори та доповнень до них.

 

Зайнятість населення.

Одним із активних заходів щодо регулювання ринку праці є створення нових робочих місць.                                                                                                                                                                                                                                            

За підсумками роботи промислового сектору міста та сфери підприємництва за січень-серпень 2018 року за рахунок усіх джерел фінансування створено 206 робочих місць, що становить 73,6% від річного завдання. З усіх новостворених робочих місць 27,2%, або 56 одиниць, створено юридичними особами, 72,8%, або 150 одиниць – за рахунок підприємницької діяльності (зареєстровано 117 фізичних осіб – підприємців, укладено 33 нових договорів найму ФО-П з найманими працівниками).

Міською комісією з легалізації робочих місць протягом січня-вересня 2018 року були вжиті заходи щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, для зменшення кількості підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності, які нараховують та виплачують заробітну плату найманим працівникам у розмірі, нижче законодавчо встановленого мінімального рівня. Протягом звітного періоду було обстежено 43 суб’єкта господарювання. За результатами обстежень «тіньові» робочі місця не виявлені.

На 9 засіданнях комісії була проведена консультативно-роз’яснювальна робота з роботодавцями-порушниками – щодо необхідності офіційного оформлення трудових відносин з найманими працівниками; з роботодавцями, які допускають низький рівень оплати праці найманих працівників – щодо встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці. Проводився аналіз причин виплати заробітної плати у розмірі меншому за законодавчо встановлений рівень. Причинами такого рівня заробітної плати є: неповний робочий день, робота за сумісництвом. За результатами проведеної роботи з початку 2018 року рівень оплати праці підвищено найманим працівникам у 20 фізичних осіб-підприємців міста.

Протягом січня-вересня 2018 року статус безробітного встановлено 705 мешканцям міста, які звернулися до служби зайнятості, що дорівнює показнику за відповідний період минулого року. Активними формами зайнятості охоплено 685 безробітних, рівень охоплення склав 97,2%.

З загального числа безробітних: 471 особа була працевлаштована, 121 особа направлена на профнавчання, 93 особи залучено до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру.

На фінансування громадських робіт за 9 місяців поточного року з міського бюджету було витрачено 62,3 тис. грн, в тому числі:

- 51,5 тис. грн – на організацію та проведення цих робіт в УСЗН Чугуївської міської ради:

- 10,8 тис. грн – на КП «Чугуївський комунальний комплекс».

Станом на 01.10.2018 на обліку в службі зайнятості перебуває 140 безробітних осіб з числа мешканців міста, що на 11,9% менше відповідного показника 2017 року.

 

Охорона праці.

 На підприємствах міста проводилась певна робота щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності.

 З метою контролю за дотриманням роботодавцями чинного законодавства в сфері охорони праці, якістю проведення атестації робочих місць, а також  наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах, протягом січня – вересня 2018 року проводився моніторинг стану організації роботи в сфері охорони праці роботодавцями міста та дотримання ними вимог законодавства України з питань охорони праці на 47 підприємствах м. Чугуєва.

На постійному контролі знаходиться  питання атестації робочих  місць за умовами праці з небезпечними і шкідливими для здоров’я людей виробничими факторами. Станом на 01.10.2018 такі робочі місця маються на 33 підприємствах та установах міста. Загальна їх чисельність складає 105 одиниць. Станом на 01.10.2018 всі зазначені робочі місця атестовані, що забезпечує соціальний захист 242 працюючих у шкідливих умовах праці.

Протягом січня – вересня 2018 року по м. Чугуєву стався 1 випадок виробничого травматизму на ТОВ «Ютерм Україна», який було розслідувано згідно з чинним законодавством. Нещасних випадків зі смертельними наслідками не сталося. Укриття нещасних випадків по м. Чугуєву протягом звітного періоду не виявлено.

 

Соціальний захист населення

За звітний період надані консультації, видані повідомлення про призначення державної соціальної допомоги та довідки 5257 особам у інформатора - координатора.

За 9 місяців 2018 року за субсидіями на ЖКП звернулось 1698 сімей, призначено субсидію 4057 сім’ям на загальну суму 1805,4 тис. грн  (за 9 місяців 2017 року призначено субсидію 9242 сім’ям на суму 3579,2 тис. грн).  Нараховано житлової субсидії на загальну суму 40287,03 тис. грн, та перераховано протягом 9 місяців 2018 року підприємствам, які надають ЖКП, житлової субсидії на загальну суму 62661,17 тис. грн. На 01.10.2018 року субсидію на ЖКП отримують 3353 сім’ї (на 01.10.2017 – 7543 сім’ї). За субсидіями на тверде паливо та скраплений газ звернулось 59 осіб. Прийнято 899 заяв від одержувачів житлової субсидії, на підставі яких здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність в опалювальний період 2017-2018 років.

Протягом 9 місяців 2018 року було проведено 14 засідань конфліктної комісії по призначенню субсидії, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та надання пільг на житлово-комунальні послуги, розглянуто 1866 заяв (з них 478 подання). По 1850 заявам  були прийняті позитивні рішення.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» за 9 місяців 2018 року звернулись 973 особи, призначено допомогу 930 особам (за 9 місяців 2017 року - 1052 особам). Виплачено допомоги за 9 місяців 2018 року 1299 особам на загальну суму 16110,1 тис. грн (у 2017 році 1518 особам на загальну суму 18061,3 тис. грн).

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» за 9 місяців 2018 року звернулось 393 сім’ї, призначено допомогу 332 сім’ям (за 9 місяців 2017 року – 361 сім’ї). Виплачено допомоги за 9 місяців 2018 року 174 сім’ям на загальну суму 4219,5 тис. грн (у 2017 році 198 сім'ям на загальну суму 4631,0 тис. грн).

Станом на 01.10.2018 року державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам  було призначено 57  особам, надбавку на догляд - 16 особам (за 9 місяців 2017 року – 65 особам та 19 особам відповідно). Виплачено за 9 місяців 2018 року державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 348 особам на загальну суму 5316,0 тис. грн, (у 2017 році - 334 особам, загальна сума виплат складала 4688,3 тис. грн).

 Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» було призначено компенсацію 24 особам. Виплачено за 9 місяців 2018 року 82 особам на загальну суму 130,8 тис. грн (у 2017 році -  82 особі, загальна сума виплат складала 130,7 тис. грн).

Протягом 9 місяців 2018 року за допомогою по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу призначено допомогу 38 особам. Виплачено за 9 місяців 2018 року 24 особам на загальну суму 448,8 тис. грн, (у 2017 році – 29 особам, загальна сума виплат складала 463,2 тис. грн).

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 № 832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» за допомогою  по догляду  за інвалідом І групи або престарілим, який досяг 80-річного віку, звернулись 13 осіб. Отримало допомогу за 9 місяців 2018 року 22 особам на загальну суму 5,0 тис. грн (у 2017 році - 14 особам, загальна сума виплат складала 4,5 тис. грн).

За звітний період державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, призначено 19 особам (у 2017 році – 16 особам). Виплачено за 9 місяців 2018 року допомогу 96 особам на загальну суму 1285,5 тис. грн (у 2017 році -  70 особам, загальна сума виплат склала 711,9 тис. грн).

За 9 місяців 2018 року тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючий  особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату призначено 7 особам, допомогу  дітям померлого годувальника 17 особам (у 2017 році  цієї допомоги не було). Виплачено за 9 місяців 2018 року допомогу 6 особам на загальну суму 22,2 тис. грн (у 2017 році -  цього виду виплати не було).

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» було призначено допомогу 26 особам (за звітний період 2017 року – 53 особам). Виплачено за 9 місяців 2018 року 11 особам на загальну суму 84,1тис. грн (у 2017 році - 25 особам, загальна сума виплат склала 85,0 тис. грн).

Згідно з постановою від 06.02.2006 №106 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомним сім'ям за принципом  «гроші ходять за дитиною» звернулись 2 особи. За 9 місяців 2018 року було виплачено 869,0 тис. грн 8 прийомним сім’ям та 1 дитячому будинку сімейного типу (у 2017 році було виплачено 852,7 тис. грн - 11 прийомним сім’ям та 1 дитячому будинку сімейного типу).

       Протягом звітного періоду були сформовані та направлені до житлово-комунальних підприємств  реєстри-запити з метою отримання  інформації про склад сім’ї, про рівень благоустрою та вартість послуг одержувачів субсидії. Систематично формуються запити до органів Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби, організацій і підприємств різної форми власності з метою отримання інформації для призначення житлової субсидії.

         Протягом звітного періоду були проведені автоматичні перерахунки субсидій на житлово-комунальні послуги у зв’язку з підвищенням тарифів, зміною соціальних нормативів, початком опалювального періоду та за особистими заявами громадян. За звітний період було проведено близько 25000 перерахунків раніш призначеної житлової субсидії.

      4645 домогосподарствам було проведено перепризначення житлової субсидії на новий термін з травня 2018 року з урахуванням умов призначення житлової субсидії згідно постанови КМУ № 329 від 27.04.2018 року.

        Систематично проводилася  інформаційно-роз’яснювальна робота щодо умов призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за спрощеним порядком, державної соціальної допомоги через інформаційні буклети, засоби масової інформації, інформаційні стенди. Проводилися зустрічі з працівниками Територіального центру м. Чугуєва, головами вуличних комітетів, опікунами, багатодітними та прийомними родинами щодо змін у діючому законодавстві.

           Робота відділу грошових виплат і компенсацій проводиться у безперервному режимі відповідно до впровадженої Єдиної технології прийому громадян. Здійснюється попередній запис на прийом до спеціалістів Управління. Для громадян з обмеженими фізичними можливостями організована робота по оформленню житлової субсидії на дому. Працює «мобільний соціальний офіс». Проводиться робота з громадянами-переселенцями щодо отримання державної соціальної допомоги за фактичним місцем проживання.

Державними соціальними інспекторами за 9 місяців 2018 року було складено 1032 акти обстеження матеріально-побутових умов життя мешканців міста, які звернулись за призначенням субсидії та різних видів соціальної допомоги.

Перевірено 3323 отримувача різних видів соціальної допомоги щодо достовірності та повноти наданої інформації про доходи та майновий стан. За 9 місяців 2018 року направлено 23 запити до організацій, підприємств, фірм різних форм власності для уточнення виявлених у результаті перевірки недостовірних даних у деклараціях отримувачів державної допомоги.

За результатами перевірки виявлено 19 випадків надання неповної або недостовірної інформації про доходи та майновий стан заявників.

Підготовлено 1866 справ для розгляду на засіданні конфліктної комісії щодо призначення населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги.

Проведено перевірку 621 сім’ї, які тимчасово переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО щодо фактичного проживання на території міста та за її результатами складені відповідні акти обстеження. З метою здійснення контролю за проведенням соціальних виплат додатково перевірено 276 внутрішньо переміщених осіб щодо фактичного проживання на території міста.

Направлено 58 повідомлень до Чугуївського ЦСССДМ про виявлення сімей з ознаками складних життєвих обставин щодо вирішення питання взяття цих родин під соціальний супровід та виведення з кризового стану.

 Проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення щодо права оформлення різних видів державної допомоги.       

Підготовлено документи для проведення 1 засідання Ради опіки та піклування над недієздатними та обмежено-дієздатними особами. Прийнято участь в 1 судовому засіданні з питання опіки та піклування. Підготовлений 1 проект рішення виконавчого комітету з питань опіки та піклування. Проводилось консультування населення з питань опіки та піклування над недієздатними та обмежено-дієздатними особами.

 Протягом 9 місяців 2018 року через надання недостовірної (неповної) інформації про доходи та майновий стан було перераховано 3 справи по державній соціальній допомозі на дітей одиноким матерям,  3 справи по державній соціальній допомозі малозабезпеченим сім’ям та одну справу по компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Поверненню до бюджету підлягають кошти у розмірі 37507,37 грн. Станом на 01.10.2018 повернуто до бюджету переплачених коштів  на загальну суму 31543,06 грн. Протягом 9 місяців 2017 було перераховано 1 справу по субсидії, 5 справ по державній допомозі малозабезпеченим сім’ям, 2 справи по державній допомозі по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 6 справ по державній соціальній допомозі на дітей одиноким матерям, 1 справу у зв’язку з вагітністю та пологами та 2 справи по щомісячній адресній допомозі внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання. Поверненню до бюджету підлягали кошти у розмірі 68672,62 грн. Станом на 01.10.2017 повернуто до бюджету переплачених коштів  на загальну суму 47015,75 грн. (з урахуванням боржників минулих років).

Протягом 9 місяців 2018 року вибірково перевірено 90 особових справ одержувачів субсидії ( протягом 9 місяців 2017 року – 77 особових справ). Помилок при розрахунку розміру субсидії не виявлено.

За 9 місяців 2018 року відділом надання грошових виплат і компенсацій надано для контролю за відшкодуванням надмірно виплачених коштів по окремим видам соціальної допомоги 21 справу на загальну суму 35159,47 грн. Станом на 01.10.2018 відшкодовано 18866,38 грн. (за 9 місяців 2017 року – 27 справ на загальну суму 35415,64 грн., станом на 01.10.2017 відшкодовано 22038,93 грн.).

 Протягом 9 місяців 2018 року перевірено 219 нових справ пенсіонерів, 297 перерахунків та 219 особових рахунків померлих пенсіонерів. Порушень не виявлено. (Протягом 9 місяців 2017 року перевірено 99 нових особових  рахунків пенсіонерів, 157 перерахунків та 171 особовий рахунок померлих пенсіонерів. Порушень не виявлено).

         На 01.10.2018 в місті на обліку в ЄДАРП перебуває 10199 громадянина, які мають право на пільги відповідно до діючого законодавства.

 

        Категорії пільговиків

(за якою отримують пільги)

На 01.10.2017

На 01.10.2018

1. Ветерани війни, у тому числі

1615

 

1607

 

           - Учасники бойових дій АТО

564

693

           - Інваліди війни АТО

6

15

           - Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

15

18

2. Ветерани праці

2342

 

2347

 

3. Громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

281

258

4. Ветерани військової служби та органів внутрішніх справ

796

768

5. Громадяни похилого віку, пенсіонери

1407

1416

6. Діти війни

1787

1631

7. Інваліди загального захворювання

1293

1328

8.  Пільговики інших категорій

58

57

9. Відповідно до ЗУ «Про охорону дитинства»

770

 

787

 

Всього

10349

10199

 

Загальна сума нарахувань на відшкодування по пільгам на ЖКП за 9 місяців 2018 року склала 11137,679 тис. грн. Відшкодовано коштів на погашення витрат житлово-комунальних підприємств на надання пільг мешканцям міста –   12584,373 тис. грн.

Надано пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу  мешканцям м. Чугуєва на загальну суму 4120,78 грн.

Протягом 9 місяців 2018 року з бюджету м. Чугуєва підприємствам міста було відшкодовано 398,054 тис. грн на погашення збитків, які виникли в результаті надання пільг на проїзд в міському пасажирському транспорті та 160,724 тис. грн - на послуги зв’язку.

За 9 місяців 2018 року встановлено статус «Багатодітна сім’я» 16 родинам      м. Чугуєва, статус «Дитина багатодітної сім’ї» - 56 дитям. Продовжено термін дії пільг – 84 багатодітним сім’ям. Видано 32 посвідчення «Багатодітна сім’я» та 99 посвідчень «Дитина багатодітної сім’ї».

Постійно ведеться робота по веденню та підтримці в актуальному стані Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб України: протягом 9 місяців 2018 року видано 191 довідку про взяття на облік та скасовано 68 довідок внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, до особових справ 106 вищезазначених осіб було внесено зміни у зв’язку зі зміною місця проживання.

Постійно ведеться робота щодо підтримки в актуальному стані Реєстру осіб, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, Єдиного реєстру учасників бойових дій в Афганістані та на території інших країн, учасників бойових дій та інвалідів Великої Вітчизняної війни.

  За рахунок коштів місцевого бюджету оформлюється  соціальна допомога на поховання громадян, які на момент смерті не перебували на обліку в органах соціального страхування та не отримували пенсію. За 9 місяців 2018 оформлено 29 рішень про призначення допомоги на поховання на загальну суму –  29,0 тис. грн.

Для виплати допомоги на поховання громадянам, які здійснили поховання учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни протягом 9 місяців оформлено 16 розпоряджень на загальну суму 63,5 тис. грн, та на 3 померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС на суму 4,5 тис. грн.

Станом на 01.10.2018 на обліку перебуває 356 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким нараховані різні види компенсації та соціальної допомоги  відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

  Встановлено статус та видано 6 посвідчень та 3 вкладки постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та членам сімей померлих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

За звітний період 2018 року 186 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, нарахована компенсація на харчування на загальну суму 517,0 тис. грн. Відшкодовано коштів на безоплатні ліки для чорнобильців у сумі 118,0 тис. грн.

Відшкодовано коштів на додаткову відпустку 12 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 42,1 тис. грн.

Станом на 01.10.2018 надані послуги по санаторно-курортному лікуванню 16 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 111,9 тис. грн.

Протягом звітного періоду нарахована та виплачена разова грошова допомога за рахунок державного бюджету 3 інвалідам та 10 непрацюючим малозабезпеченим особам на загальну суму 9,0 тис. грн.

За 9 місяців 2018 року проведено 13 засідань комісії з питань надання одноразової адресної соціальної матеріальної  допомоги окремим категоріям мешканців м. Чугуєва. Згідно з рішеннями комісії 1135 мешканцям міста надана разова грошова допомога на загальну суму 1336,1 тис. грн. в тому числі: до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав - 2 інвалідам І групи учасникам бойових дій в Афганістані та інших локальних війнах і 28 членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни в Афганістані та на територіях інших держав, яким виділена допомога на загальну суму 16,0 тис. грн. Також надана матеріальна допомога 41 особі з числа дружин померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та інвалідам І групи на загальну суму 22,5 тис. грн; 13 матерям-героїням та  сім’ям, в яких виховуються 2 і більше дітей-інвалідів на загальну суму 6,5  тис. грн.

Протягом звітного періоду 2018 року 43 інвалідам нарахована компенсація на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування на загальну суму 7,3 тис. грн.

Здійснюється видача направлень на забезпечення протезно-ортопедичними виробами інвалідів та інших осіб, вносяться дані про захворювання та реабілітацію інвалідів до Централізованого банку даних з проблем інвалідності через систему Internet. Протягом 9 місяців 2018 року було видано 249 направлень згідно з медичними рекомендаціями. Укладено 59 договорів про забезпечення технічними засобами реабілітації на загальну суму 459,3 тис. грн.

Надані послуги по санаторно-курортному лікуванню 16 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму            111,9 тис. грн.

Протягом звітного періоду надано послуги із санаторно-курортного лікування 45 особам з інвалідністю (укладено 40 трьохсторонніх угод між УСЗН, санаторно-курортними закладами та особами з інвалідністю на загальну суму 281,0 тис. грн; 5 осіб з інвалідністю оздоровлено за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів  на суму 48,0 тис. грн).

 Послуги з психологічної реабілітації надані 4 учасникам АТО на загальну суму 31,1 тис. грн.

Проводиться робота по організації короткотривалого відпочинку у вихідні дні,  для учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, за результатами якої видані  направлення 108 особам та 9 особам на 14-денний відпочинок,  на загальну суму 129,6 тис. грн.

Також здійснювались заходи щодо направлення учасників АТО на професійну адаптацію. Станом на 01.10.2018 виявили бажання пройти профнавчання 29 осіб зазначеної категорії, з них 14 осіб в поточному році отримали можливість навчатися новій професії (водій автотранспортних засобів, адміністратор), що майже у 5 разів більше, ніж у минулому році. Профнавчання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у 2018 році м. Чугуєву надана субвенція у сумі 85,7 тис. грн ( на 71,1 тис. грн більше  ніж у 2017 році).

 Проводиться виплата щорічної разової допомоги до 5 Травня відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань». З початку року допомогу виплачено 3328 особам на загальну суму 4233,2 тис. грн.

В актуальному стані підтримується база даних на дітей-інвалідів до 18 років, які мешкають в місті Чугуєві. Станом на 01.10.2018 на обліку в УСЗН перебувають 133 дітей з інвалідністю. З батьками дітей проводиться роз'яснювальна робота щодо навчання дітей в учбових закладах, які спеціалізуються на навчанні інвалідів.

Протягом звітного періоду спеціалістами управління прийнято 192 заява від мешканців міста на обслуговування Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради. Направлено 101 запит до КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім. І.М. Кононенка» щодо надання медичних висновків на пенсіонерів для надання в подальшому їм соціальних послуг. За результатами проведеної роботи оформлено на обслуговування до Територіального центру 158 осіб.

Встановлено статус та видано посвідчень ветеранам війни та праці 126 особам та видано 16 талонів на проїзд ветеранам війни у межах України один раз на рік.

Протягом 9 місяців 2018 року прийнято 286 заяв від внутрішньо переміщених осіб про надання або подовження  щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

На виконання доручення Харківської обласної державної адміністрації до листа Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 15.02.2018    № 732/27/3 проведена робота по перевірці списків громадян м. Чугуєва, які подали заяви для пільгового забезпечення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення у 2012 році у кількості 1729 осіб та станом на 01.03.2018 не отримали вищевказані засоби.

Станом на 01.10.2018 року відіслано 16 особових справ у зв’язку зі зміною місця проживання на виплату допомоги переміщеним особам на проживання, та 6 особових справ на забезпечення технічними засобами реабілітації.

Проводилася підготовча робота щодо оформлення 4 одиноких інвалідів до будинків-інтернатів.

Проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання 6 осіб з інвалідністю, які на даний час перебувають у психіатричній лікарні для встановлення (подовження) групи інвалідності. За результатами обстеження складено акти.

За поданням Чугуївського райміськвійськомату проведена виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби відповідно до постанови КМУ від 08.04.2015 № 185 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби» 9 демобілізованим особам на загальну суму 14,9 тис. грн.

Також Управлінням проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо залучення членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу, та внутрішньо переміщених осіб до участі в Пілотному проекті «Рука допомоги». З початку року до УСЗН зазначеними особами було надано 15 заяв щодо участі у цьому проекті, з них: 11 – шляхом сприяння у працевлаштуванні, 4 – шляхом направлення на оплачувані громадські роботи.

Широка інформаційна компанія Протягом 9 місяців 2018 року розглянуто 1431 звернення від громадян міста, у тому числі 1233 – письмових. Щомісяця на нарадах зі спеціалістами управління проводиться аналіз роботи з питань звернення громадян.

 

 

Начальник  управління 

соціального захисту населення            О. Куриленко