The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

ПОРЯДОК оформлення без взяття на облік особових справ за місцем реєстрації фактичного місця проживання для забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яких зареєстровано як внутрішньо переміщених осіб

ПОРЯДОК оформлення без взяття на облік особових справ за місцем реєстрації фактичного місця проживання для забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яких зареєстровано як внутрішньо переміщених осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
26 травня 2017 року N 877

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 жовтня 2017 р. за N 1234/31102

 

ПОРЯДОК
оформлення без взяття на облік особових справ за місцем реєстрації фактичного місця проживання для забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яких зареєстровано як внутрішньо переміщених осіб

 

  1. Цим Порядком визначається механізм оформлення без взяття на облік особових справ за місцем реєстрації фактичного місця проживання (далі - фактичне місце проживання) для забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яких зареєстровано як внутрішньо переміщених осіб.

 

  1. Особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю звертаються до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (крім міст Києва та Севастополя) ради (у разі її створення) (далі - органи соціального захисту населення) за фактичним місцем проживання із:

заявою про оформлення без взяття на облік особової справи для забезпечення автомобілем за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку;

довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданою структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у місті Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, працівником житлово-експлуатаційної організації або уповноваженою особою, визначеною виконавчим органом сільської чи селищної ради, за погодженням із уповноваженим органом та згідно з пунктом

 

2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб";

документами, визначеними пунктом 34 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року N 999.

 

Органом соціального захисту населення за фактичним місцем проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю після реєстрації заяви в день звернення видається (у разі надходження заяви поштою - у триденний строк надсилається) направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду та направлення на медико-соціальну експертну комісію. Після проходження особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю медичного огляду лікувально-профілактичний заклад у п'ятиденний строк надсилає до обласної, центральної міської у місті Києві медико-соціальної експертної комісії направлення (форма первинної облікової документації N 088/о "Направлення на МСЕК", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974) та виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма первинної облікової документації N 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974) та в обов'язковому порядку повідомляє про це орган соціального захисту населення, який видав таке направлення.

 

  1. Після надходження повідомлення лікувально-профілактичного закладу про наявність в особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем орган соціального захисту населення надсилає документи, визначені пунктом 2 цього Порядку, до відповідного структурного підрозділу соціального захисту населення обласної або Київської міської державної адміністрації (далі - структурні підрозділи соціального захисту населення) за місцем проживання особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю.

 

  1. Структурний підрозділ соціального захисту населення за фактичним місцем проживання особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю перевіряє отримані разом із заявою документи, реєструє їх у журналі реєстрації заяв про оформлення без взяття на облік особових справ за місцем реєстрації фактичного місця проживання для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яких зареєстровано як внутрішньо переміщених осіб, автомобілями у районному (міському) управлінні соціального захисту населення за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, та надсилає до органу соціального захисту населення за фактичним місцем проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю повідомлення про направлення отриманих документів до структурного підрозділу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку (щодо осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які переселилися з тимчасово окупованої території, - до структурного підрозділу соціального захисту населення Херсонської області, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які переселилися з районів проведення антитерористичної операції, - до структурного підрозділу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої було здійснено внутрішнє переміщення у зв'язку з обставинами, визначеними у статті 1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"(далі - зареєстроване місце проживання), відповідно до пункту 37 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року N 999(зі змінами)).

 

  1. Структурний підрозділ соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю після отримання заяви та документів, визначених у пункті 2 цього Порядку, надсилає запит до територіального органу з надання сервісних послуг МВС за зареєстрованим місцем проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю для отримання відомостей про реєстрацію на ім'я особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю автомобіля протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку.

 

Після отримання відповіді на запит структурний підрозділ соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю приймає рішення щодо взяття або невзяття на облік для забезпечення автомобілем особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, про що повідомляє структурний підрозділ соціального захисту населення за фактичним місцем проживання особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю (у разі невзяття особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю на облік для забезпечення автомобілем у повідомленні зазначається причина).

 

  1. Сформована особова справа особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю зберігається в структурному підрозділі соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

 

  1. Інформація про взяття на облік для забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю вноситься до Централізованого банку даних з проблем інвалідності, який функціонує відповідно до Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року N 121.

 Директор Департаменту соціального
захисту осіб з інвалідністю

О. Полякова