The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СІМЕЙ, В ЯКИХ ПРОЖИВАЮТЬ ІНВАЛІДИ 1 І 2 ГРУПИ ВНАСЛІДОК ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СІМЕЙ, В ЯКИХ ПРОЖИВАЮТЬ ІНВАЛІДИ 1 І 2 ГРУПИ ВНАСЛІДОК ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ

Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради призначає та виплачує  грошову допомогу  особам (пенсіонерам або працездатним), які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним.

 Даний вид допомоги призначається відповідно до статті 5 Закону України «Про психіатричну допомогу» та постанови КМУ від 02.08.2000 р. №1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним».

Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

 До складу сім'ї особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, включаються чоловік, дружина; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб, а також діти до досягнення ними 23 років, які навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I чи II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

До складу сім'ї не включаються особи, визнані інвалідами I website чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду і не належать до зазначених членів сім'ї, та особи, які перебувають на повному державному утриманні.

  Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць; для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, - трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, - чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

  Для призначення грошової допомоги на догляд особою, яка звертається за її призначенням, подаються такі документи відповідним органам соціального захисту населення:

 • заява;
 • документ, що посвідчує особу;
 • декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу;
 • довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі;
 • копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана інваліду I чи II групи внаслідок психічного розладу, за яким здійснюється догляд.
 • Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Допомога на догляд призначається на шість місяців і виплачується щомісяця. При призначенні допомоги враховується термін, на який видано висновок ЛКК.

 У разі коли особа, яка здійснює догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, є непрацюючим пенсіонером (інвалідом), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки.

Норми Інструкції, затвердженої наказом МОЗ від 31.07.2013 № 667, передбачають, що висновок ЛКК закладу охорони здоров’я  видається строком на 6 місяців.

 У разі виникнення обставин, які можуть вплинути на право особи на допомогу, ця особа повинна в десятиденний строк повідомити про такі обставини орган, що проводить виплату допомоги.

Виплата допомоги на догляд припиняється у разі, коли:

 • сталися зміни у складі сім'ї у зв'язку із смертю або зміною місця проживання інваліда I чи II групи внаслідок психічного розладу чи особи, якій надається допомога на догляд;
 • закінчився строк установлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд;
 • інвалід I чи II групи внаслідок психічного розладу перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється виплата допомоги на догляд, особи, яким надається допомога, зобов'язані в десятиденний строк повідомити органи, що провадять її виплату. Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за тим, у якому сталися зміни.

 Допомога на догляд призначається з місяця звернення за допомогою, якщо протягом місяця подані всі необхідні документи.

Рішення про призначення допомоги на догляд або про відмову в її наданні приймається органом соціального захисту населення протягом 10 днів з дня подання усіх неохідних документів.

Для підтвердження факту спільного проживання з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу та догляду за ним у разі потреби складається акт про проведення обстеження сім’ї спеціалістами органів соціального захисту населення. Якщо дієздатна особа постійно проживає на одній житловій площі за місцем реєстрації інваліда I чи II групи внаслідок психічного розладу, але зареєстрована в іншому місці, обстеження сім'ї для встановлення факту догляду є обов'язковим.

 Рішення органу соціального захисту населення про відмову у призначенні допомоги на догляд може бути оскаржено до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

  Якщо внаслідок зловживань з боку громадян (подання документів із свідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім'ї, приховування обставин, що впливають на призначення і виплату допомоги на догляд тощо) були надміру виплачені суми допомоги, органи соціального захисту населення здійснюють такі заходи:

 • визначають обсяг надміру виплачених коштів та встановлюють строки їх повернення залежно від матеріального стану особи;
 • повідомляють одержувача допомоги про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення;
 • у разі прийняття рішення про врахування надміру виплачених коштів при виплаті допомоги на догляд у наступні періоди провадять щомісячні відрахування у розмірі не більш як 20 відсотків призначеної допомоги;
 • у разі неповернення надміру виплачених коштів добровільно в установлені строки вирішують питання про їх стягнення у судовому порядку.

  Суми допомоги на догляд, які були призначені до виплати і залишилися неодержаними у зв'язку із смертю особи, якій допомога була призначена, виплачуються одному із членів сім'ї (опікуну, піклувальнику), який на день смерті особи проживав разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомога на догляд за яким була призначена, за весь період невиплати, включаючи місяць, в якому настала смерть одержувача, якщо звернення від члена сім'ї надійшло не пізніше ніж протягом трьох місяців після смерті одержувача.

 Всіх, кого зацікавила дана інформація, просимо звертатися за більш детальними роз'ясненнями з урахуванням обставин кожної родини за адресою: Єдина приймальня управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради ,

вул. Старонікольська, 20а,  м.Чугуїв,

 Розглянемо приклад.

За допомогою по догляду за інвалідом внаслідок психічного розладу звернулася  матір дитини, яка визнана інвалідом 1 групи внаслідок психічного розладу. Заявниця проживає з дочкою спільно та  доглядає за нею. Батько дитини зареєстрований за іншою адресою.

Висновок ЛКК виданий 03.03.2017 і дійсний до 03.09.2017 року.

Склад сім'ї для розрахунку допомоги, в якій проживає інвалід 1 групи внаслідок психічного захворювання:

Мати інваліда - пенсіонерка, не працює, отримує пенсію - 1156грн.;

Батько інваліда – працездатний, не працює, доходів не має;

Дочка – інвалід 1 групи з дитинства, отримує державну допомогу як інвалід з дитинства -1870,50грн.;

 Розмір прожиткового мінімуму для сім'ї:

1247,00 грн. – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (пенсіонерів, інвалідів)- мати, донька;

1600,00 грн. – прожитковий мінімум для працездатних осіб – батько.

Сумарний розмір: 1247грн. х 2 + 1600грн. = 4094грн.

Три прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї – 4094 грн. х 3=12282грн.

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї: (1156 х 6 місяців + 1870,5 х 6 місяців + 0) / 6 місяців = 3026,50 грн.

Розрахунок розміру допомоги: 12282грн. – 3026,5 грн.= 9255,50 грн., але розмір допомоги по догляду не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу, який складає 1544,00 грн.

У цьому прикладі розмір допомоги дорівнює прожитковому мінімуму і призначається на період з 01.03.2017 р. по 31.08.2017 р.  у сумі 1544.00 грн. щомісяця.