The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 52, ст. 1670, № 70, ст. 2312; 2017 р., № 47, ст. 1455, № 57, ст. 1683), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73 ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 грудня 2017 р. № 1044

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

  1. Друге речення абзацу чотирнадцятогопункту 5 замінити реченнями такого змісту: “У разі наявності житла, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, додається копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (далі - акт технічного стану), складеного комісією, утвореною районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади, за формою згідно з додатком.”.
  2. Доповнити Порядокдодатком такого змісту:
 

“Додаток 
до Порядку

“Додаток
до Порядку

АКТ
обстеження технічного стану житлового приміщення
(будинку, квартири)

 

№ _________             _____ ________________ 20___ р.

Комісією, що утворена відповідно до __________________________________________

(назва розпорядчого акта,

_______________________________________________________________________________
                найменування місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, номер, дата)

у складі:

голова Комісії

_______________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

члени Комісії:

_______________________________________________________________________________,

 (посада, прізвище, ініціали)

обстежено  _____________________________________________________________________

(житлове приміщення / будинок / квартиру)

за адресою: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

з метою визначення його/її технічного стану в присутності власника/особи,
що проживає у житловому приміщенні/будинку/ квартирі

________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________________________________,

що належить йому/їй /користується житловим приміщенням/будинком/ квартирою на підставі ________________________________________________________________________

(назва документа на право власності/право користування)

_______________________________________________________________________________.

 

На день обстеження приміщення/будинку/квартири Комісія встановила такі пошкодження:  __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Обсяг заподіяної шкоди: _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Висновок за результатами обстеження: _________________________________________

      (зруйноване, придатне або непридатне

_______________________________________________________________________________________________

для проживання тощо; із зазначенням причини зруйнування чи непридатності

______________________________________________________________________________________________

житлового приміщення (будинку, квартири) для проживання)

_______________________________________________________________________________________________

Члени Комісії:

__________________                           (_____________________________)

           (підпис)                                                   (прізвище, ініціали)

__________________                           (_____________________________)

           (підпис)                                                   (прізвище, ініціали)

__________________                           (_____________________________)

           (підпис)                                                   (прізвище, ініціали)

__________________                           (_____________________________)

           (підпис)                                                   (прізвище, ініціали)

__________________                           (_____________________________)

           (підпис)                                                   (прізвище, ініціали)”.