The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

Порядок надання соціальних послуг Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради

Порядок надання соціальних послуг Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 №2671-VІІІ, постанови Кабінет Міністрів України від 01.06.2020 № 587 змінено порядок організації надання та оплати соціальних послуг в територіальному центрі.

Соціальні послуги «догляд вдома», «паліативний догляд», «соціальна адаптація»,  «натуральна допомога» надаються:

  1. За рахунок бюджетних коштів (безоплатно): особам з інвалідністю І групи; громадянам, які мають право на обслуговування в територіальному центрі, за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сім’ї становить менше двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
  2. З установленням диференційованої плати громадянам, середньомісячний сукупний дохід сім’ї яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.
  3. Платно громадянам, середньомісячний сукупний дохід сім’ї яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

Середньомісячний сукупний дохід визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу.

Прожитковий мінімум на одну особу в 2021 році: 2 189 грн (січень-червень), 2 294 грн (липень-листопад), 2 393 грн (грудень).

Шановні мешканці громади! Для отримання соціальних послуг в територіальному центрі Вам необхідно звернутися до Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради (вул. Старонікольська, буд. 20А, м. Чугуїв ) з пакетом документів:

  1. Заява;
  2. Копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;
  3. Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);
  4. Копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);
  5. Медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);
  6. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
  7. Довідки/ інші документи про доходи заявника та членів сім’ї.

 Разом з копіями необхідно мати оригінали документів.

 Більш детальну інформацію Ви можете отримати за телефоном: 05746-2-55-40