The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

Допомога на догляд одиноким особам, які досягли 80- річного віку.

Допомога на догляд одиноким особам, які досягли 80- річного віку.

       Відповідно до п.п.6 п.13 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 (зі змінами), державна соціальна допомога на догляд призначається одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду та одержують пенсію відповідно до Закону України « Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або Закону України « Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» ( крім інвалідів війни!)

       До одиноких осіб, що мають право на допомогу на догляд, належать громадяни, що не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати. Інформація про відсутність працездатних родичів ( незалежно від місця їх проживання), зобов’язаних за законом їх утримувати, зазначається у поданій заяві про призначення допомоги на догляд.

      Допомога на догляд призначається з дня звернення за допомогою, але  не раніше дати досягнення особою 80 річного віку, якщо особа не отримує:

  • надбавку до пенсії на догляд;
  • соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві;
  • компенсації на догляд, передбаченої Законом України « Про соціальні послуги»;
  • щомісячні компенсаційні виплати, які призначені відповідно до постанов КМУ « Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян від 26.07.1996 № 832 та « Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» від 29.04.2004 № 558.

       Державна соціальна допомога на догляд призначається у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що з 01.07.2020 року становить 684,80 грн., з 01.12.2020 року – 707,60 грн.

Згідно з п.10 Порядку № 261 (зі змінами) для призначення соціальної допомоги подаються такі документи:

  • заява за формою, встановленою Мінсоцполітики (під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
  • інформація про склад сім’ї чи про віднесення особи до одиноких осібзазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги.
  • медичний висновок ЛКК про те, що особа потребує постійного стороннього догляду (видається в лікарні за місем перебування на обліку у сімейного лікаря чи за місцем перебування на медичному обслуговуванні).

Згідно з п.35 Порядку №261 (зі змінами) допомога на догляд виплачуються підприємствами, установами, організаціями, які здійснюють виплату і доставку пенсії (допомоги):

  • За умови одержання пенсії в банківській установі до вище вказаних документів необхідно надати інформацію відповідного банку про рахунок, для перерахування допомоги на догляд чи в заяві зазначити про виплату допомоги на догляд за місцем проживання одержувача допомоги.

Для призначення соціальної допомоги заява подається заявником особисто, поштою або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.